Προγραμματισμός Νέας Έκδοσης

Το κοινωφελές Ίδρυμα Δ. Λ. Σταυρόπουλου, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου της Πάτρας, επιδιώκοντας να συμβάλουν στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής κληρονομιάς δύο αιώνων της Πόλης των Πατρών, αποφάσισαν την στήριξη με συν-χορηγία ενός σημαντικού, επετειακού πολυδιάστατου έργου, με ερευνητικό, εκδοτικό και εκθεσιακό χαρακτήρα.

Στόχος του έργου είναι η έκδοση ενός Βιβλίου με τίτλο “ΠΑΤΡΑ: Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΥΟ ΑΙΩΝΩΝ (1821-2021).” Η έκδοση θα στηρίζεται σε συστηματική έρευνα πρωτογενών πηγών και αρχείων και θα συνδυαστεί με μία ΕΚΘΕΣΗ του βασικού υλικού σε δημόσιο χώρο της Πάτρας καθώς  και με την παραγωγή πρακτικού  οπτικοακουστικού οδηγού πλοήγησης στην ιστορία της αρχιτεκτονικής της Πόλης, που θα είναι δωρεάν προσβάσιμος σε ειδική ιστοσελίδα και μέσω ψηφιακών εφαρμογών.

Συμπληρώνονται δύο αιώνες από την έναρξη του αγώνα για την ανεξαρτησία (1821). H συγκρότηση της πόλης και το πέρασμα στη νεοτερικότητα περνά από διάφορες φάσεις σημαντικής ανάπτυξης και ευμάρειας αλλά και οξύτατων κρίσεων.  Οι συνέχειες και ασυνέχειες  στην οικονομία  (εμπόριο, βιομηχανία, Τράπεζες), στην κοινωνική και πολιτική οργάνωση της πόλης, αποτυπώνονται στην πολεοδομική και αρχιτεκτονική πολυμορφία. Έτσι θα αναδειχθούν αρχιτεκτονικά εμβληματικά δημόσια  και ιδιωτικά κτήρια ( π.χ. Δημοτικό Θέατρο, Τράπεζα Ελλάδος, κ.α.) διαφόρων ρυθμών (νεοκλασικισμός, εκλεκτικιστικά ρεύματα, μοντερνισμός, μεταμοντερνισμός ) αλλά και σημαντικά βιομηχανικά κτήρια και εξοχικές κατοικίες. Η ιστορία της αρχιτεκτονικής της Πάτρας σφραγίζεται όχι μόνο από τους εύπορους εμπόρους και την ακμάζουσα αστική τάξη, ή την κρατική πρωτοβουλία αλλά και από τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, τους Εβραίους, τους Ιταλούς κα., όπως αποτυπώνεται στη λαϊκή αρχιτεκτονική των συνοικισμών, των προσφυγικών, που όμως δεν έχουν επαρκώς αναδειχθεί στην βιβλιογραφία. Σήμερα, αναζητούνται νέες βιώσιμες αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές λύσεις, όπως οι οικολογικές εναλλακτικές χρήσεις εγκαταλελειμμένων κτηρίων, τα οποία προέκυψαν από τη αποβιομηχάνιση και τη πρόσφατη δημοσιονομική κρίση.

Η Πάτρα ήταν πάντα η «γέφυρα» των πολιτισμών, και  είχε καταλυτικό ρόλο  ως «ενδιάμεσος» ανάμεσα στην Αθήνα και τη Δύση/Επτάνησα στον διάλογο των ιδεολογικο-πολιτικών και πνευματικών ρευμάτων της εποχής.  Η  έρευνα μας στοχεύει στην διερεύνηση  της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής πολυμορφίας, όχι ως μουσειακή ανάδειξη του «παρελθόντος» αλλά  ως αναστοχασμός της ιστορικής μνήμης που εγγράφεται στον δομημένο χώρο, σε διάλογο με την ζωντανή χρήση του χώρου σήμερα. Με αυτή την έννοια η επετειακή έκδοση και η έκθεση, μπορεί να αποτελέσουν αφορμή για νέες αναζητήσεις, προβληματισμούς και ένα νέο όραμα για την πόλη.

Την επιστημονική  ευθύνη  του έργου έχουν ο Καθ. Δρ. Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Παναγιώτης Γετίμης και  ο Δρ. Αρχιτέκτων Πολεοδόμος, Πέτρος Συναδινός.

Το έργο περιλαμβάνει τρεις βασικές διαστάσεις (ερευνητική, εκδοτική, εκθεσιακή):

Α.  Έρευνα πρωτογενών πηγών, Βιβλιοθηκών (Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάτρας,  Βιβλ. Αρχιτεκτονικής Παν. Πατρών, ΤΕΙ Πάτρας, Αρχ. ΕΜΠ, Αρχείο Δοξιάδη, ΤΕΕ, Βιβλιοθήκη της Βουλής), Αρχείων δημοσίων υπηρεσιών ( Υπουργείου Πολιτισμού, Εφορίες, Γενικά Αρχεία του Κράτους, ΓΑΚ. Ν. Αχαΐας, Αρχεία Υποθηκοφυλακείου), Ξένων αρχείων και Βιβλιοθηκών (π.χ. Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Βρετανικής Βιβλιοθήκης στο Λονδίνο, Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Παρίσι, κα.), Αρχεία Δήμου Πατρέων (Αρχεία πολεοδομικού σχεδιασμού, φωτογραφικά αρχεία), Αρχεία  Μουσείων (Μπενάκη, Αρχεία Νεοελληνικής αρχιτεκτονικής, Λογοτεχνικό και ιστορικό αρχείο, Φωτογραφικό αρχείο), ΕΙΕ, Ινστιτούτο Ιστορικών μελετών, ΜΙΕΤ-ΕΤΕ,  Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων, Αρχείο «Αρχιτεκτονικών Θεμάτων», Αρχεία Τοπικού τύπου (π.χ. Πελοπόννησος, Νεολόγος), Αρχεία Βιβλιοθήκης της Βουλής, Αρχείο Ιδρύματος Σταυρόπουλου, αρχεία συλλεκτών, Αρχεία Ιδρυμάτων  κ.α. 

Η έρευνα  επίσης θα περιλαμβάνει την αποτύπωση επιλεγμένων κτηρίων από ομάδες σπουδαστών της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Παν. Πατρών, υπό την εποπτεία καθηγητών τους και του επιστημονικού υπεύθυνου της έρευνας.

Β. Έκδοση βιβλίου με επιμέλεια των Καθ. Δρ. Π. Γετίμη , Δρ. Π. Συναδινού και ΚΑθ. Γ. Πανέτσου, με τίτλο ΠΑΤΡΑ: Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΥΟ ΑΙΩΝΩΝ (1821-2021). Η έκδοση προγραμματίζεται για το 2022, με  κείμενα των επιμελητών της έκδοσης, με συστηματικές αναφορές στις πηγές και στην προηγηθείσα πρωτογενή έρευνα, με πολυτελείς φωτογραφίες και σχέδια, κωδικοποίηση βιβλιογραφίας κατά θεματική, που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως  διδακτικό εγχειρίδιο από σπουδαστές αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας (τάξη μεγέθους 300-350 σελίδες). Επισημαίνεται ότι η έκδοση και όλο το έργο δεν έχει κερδοσκοπικό ή εμπορικό σκοπό.

Γ. Έκθεση.  Θα οργανωθεί  Έκθεση όπου θα παρουσιαστεί το βασικό υλικό της έρευνας και της έκδοσης σε ταμπλό  προς στο ευρύ κοινό σε Δημόσιο χώρο της Πάτρας. Επίσης  προγραμματίζεται να σχεδιαστεί πιλοτικά και να παρουσιαστεί καινοτόμος  οπτικοακουστικός οδηγός πλοήγησης (Patras Architecture Navigator) στην ιστορία της αρχιτεκτονικής της Πόλης  της Πάτρας, που θα είναι προσβάσιμος δωρεάν σε ειδική ιστοσελίδα. Η έκθεση και το οπτικοακουστικό υλικό απευθύνεται σε ευρύτατο κοινό και κυρίως σε νέους, ανοίγοντας διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και τις συλλογικότητες της Πόλης. 

Μνημόνιο συνεργασίας με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Δ. & Λ. Σταυροπούλου υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με το τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών, τον Ιούλιο του 2019.

Σκοποί σύναψης του  Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) είναι:

Α. η ενίσχυση της πόλης των Πατρών και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών ως κέντρων αρχιτεκτονικής έρευνας και εκπαίδευσης  μέσω της διοργάνωσης αντίστοιχων δράσεων, σεμιναρίων, διεθνών εργαστηρίων, θερινών προγραμμάτων, κλπ.

Β. η μελέτη και η ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής κληρονομιάς της πόλης των Πατρών και της ευρύτερης περιοχής, μέσω (ενδεικτικώς) καταγραφών, συγκέντρωσης αρχειακού υλικού, εκθέσεων, μελετών, αναλογικών και ψηφιακών εκδόσεων, ψηφιακών εφαρμογών,  και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, προγραμματίζεται ανεξάρτητη σπουδή για τους φοιτητές του 5ου εξαμήνου και άνω 2019-2020 του τμήματος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών. Η σπουδή, που έχει τη μορφή ερευνητικού εργαστηρίου θα μελετήσει την πολεοδομική εξέλιξη, και, ιδίως, την αρχιτεκτονική της Πάτρας και των περιχώρων κατά τα τελευταία διακόσια περίπου χρόνια.

Η ανεξάρτητη σπουδή θα οργανωθεί ως σειρά διαλέξεων από τους διδάσκοντες και τους ειδικούς προσκεκλημένους ομιλητές-ερευνητές (επιβεβαιωμένες συμμετοχές-συνεργασίες: δρ Π. Γετίμης, τ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Darmstadt, δρ Πέτρος Συναδινός, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος και καθηγητές του τμήματος και του πανεπιστημίου) που θα συνοδεύονται από συζήτηση και επισκέψεις  σε περιοχές και κτήρια στην πόλη και τα περίχωρα.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. & ΛΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ Α.Σ.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΛΗΘΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

«Στο πλαίσιο υλοποίησης των κοινωφελών στόχων του Ιδρύματος αποφασίστηκε συνεργασία με τον Α.Σ.Π. Προμηθέας, στο πλαίσιο του πρωτοποριακού προγράμματος ΝΟΥΣ που περιλαμβάνει πολύπλευρες δράσεις, όπως υποτροφίες σε νέες και νέους, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, ημερίδες, παρουσιάσεις. Ακολουθούν φωτογραφίες από την εκδήλωση με την οποία σφραγίστηκε και επίσημα η Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Προμηθέα και του Ιδρύματος».

idr100

Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε στον ξενώνα του Ιδρύματος «Δημητρίου και Λιλής Σταυροπούλου» στον Καστελλόκαμπο η εκδήλωση με την οποία σφραγίστηκε και επίσημα η Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Προμηθέα και του Ιδρύματος.

idr102

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Γιώργος Βασιλακόπουλος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο Αχαιός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ιάσων Φωτήλας, (ενώ ο ανεξάρτητος Αχαιός βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος έστειλε συγχαρητήρια επιστολή, καθώς λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης δεν μπόρεσε να παραβρεθεί προσωπικά κι έστειλε εκπρόσωπο), ο σύμβουλος του Δημάρχου Πατρέων, υπεύθυνος για τον Αθλητισμό, Τάκης Πετρόπουλος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Πλάτωνας Μαρλαφέκας, ο πρόεδρος της ΕΣΚΑ-Η και Γενικός Γραμματέας της Ε.Ο.Κ., Τάκης Τσαγκρώνης, σημαντικοί άνθρωποι από τις πολιτικές και αθλητικές αρχές της Πάτρας, άνθρωποι του Πολιτισμού και του Αθλητισμού, επιχειρηματίες, χορηγοί, δημοσιογράφοι, φίλοι του Προμηθέα και βέβαια, οι «κάτοικοι» του ξενώνα, οι αθλητές του Προμηθέα και του πρότυπου πρόγραμμα υποτροφιών «ΝΟΥΣ».

To video της εκδήλωσης:

idr114

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στην αίθουσα «Δημήτρη Π. Συναδινού» ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, Πέτρος Συναδινός και ο Πρόεδρος του Α.Σ.Π.Προμηθέα Βαγγέλης Λιόλιος, παρουσίασαν τους στόχοuw της συνεργασίας του Προμηθέα με το Ίδρυμα και μια σειρά δράσεων που ετοιμάζονται σε εκπαιδευτικό, αθλητικό, πολιτιστικό και επιστημονικό επίπεδο, με βασική επιδίωξη την ανάπτυξη και την προβολή της περιοχής μας.

idr113

Ακολούθησε μικρή δεξίωση στο lobby, στην οποία οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν και ν’ ανταλλάξουν απόψεις υπό τους ήχους της υπέροχης μουσικής που έχει συνθέσει ο πατρινός Θάνος Μικρούτσικος, για μια εκπληκτική παρουσίαση της Πάτρας μέσα από εκατοντάδες φωτογραφίες, σε μια παραγωγή του Ιδρύματος Ιδρύματος «Δημητρίου και Λιλής Σταυροπούλου», που προβλήθηκε μετά το πέρας της συνέντευξης.

Αξίζει ν’ αναφέρουμε πως τα κρασιά ήταν μια προσφορά της πατρινής εταιρείας παγκοσμίου φήμης «Αchaia Clauss» και του προέδρου της, Νίκου Καραπάνου, ενώ τ’ απολαυστικά γλυκίσματα πρόσφεραν -για μια ακόμα φορά- τα ζαχαροπλαστεία «Caravel» και τ’ αδέρφια Μάνος και Νάσος Παπαδόπουλος.

idr110

Ακολουθούν τα κυριότερα σημεία από τις τοποθετήσεις και τους χαιρετισμούς της βραδιάς:

idr111

ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ: «ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Την παρουσίαση της εκδήλωσης επιμελήθηκε ο αντιπρόεδρος του Προμηθέα, Τάσος Χρυσανθόπουλος, ενώ πρώτος τον λόγο πήρε ο Πέτρος Συναδινός, ο οποίος, μεταξύ άλλων, δήλωσε τα εξής: «Ο αρχικός ευγενής στόχος της φιλοξενίας σπουδαστών στο Ίδρυμά μας, διευρύνθηκε. Το κτήριο διαθέτει, πλέον, δυναμική και δυνατότητες που ήταν αδιανόητες μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Στην πρώτη 5ετία λειτουργίας φιλοξενήσαμε φοιτητές, αλλά και αθλητικές αποστολές. Πλέον, με την συνεργασία μας με τον Προμηθέα έχουμε σαν στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της εγκατάστασης, με στόχο μια σειρά δράσεων σε επίπεδο εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και επιστημονικό, με βασική επιδίωξη την προβολή και ανάπτυξη της περιοχής μας»

.idr112

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΙΟΛΙΟΣ: «ΟΤΑΝ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΑΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Προμηθέα και μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ, Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος τόνισε τα εξής: «Όταν πριν από μερικά χρόνια αρχίσαμε να ψάχναμε το μέρος που θα στεγάζαμε το πρόγραμμα «Νους» και περάσαμε από την περιοχή, είδαμε ένα πολύχρωμο κτήριο. Αμέσως μας κίνησε το ενδιαφέρον. Γνωριστήκαμε με τον Νίκο και τον Πέτρο Συναδινό και μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια χτίσαμε κάτι πολύ όμορφο. Είδα αμέσως ότι ο Πέτρος Συναδινός θέλει να προσφέρει κάτι στον τόπο του και αμέσως ταυτιστήκαμε. Στο παρκέ του «Τόφαλος» αποφασίσαμε να βάλουμε 5 μνημεία της Πάτρας, που σημαίνουν πολλά για εμάς. Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου σημαίνει την ένωση, το μέλλον. Το δεύτερο είναι ο Φάρος της Πάτρας, δηλαδή η ιστορία που γράφεται κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Το τρίτο ήταν το Φρούριο που συμβολίζει τη μαχητικότητα που πρέπει να έχουμε ως ομάδα και ως λαός. Το τέταρτο μνημείο είναι ο Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέα, που συμβολίζει την πίστη στο να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Υπήρχε και ένα πέμπτο σύμβολο, το Αρχαίο Ωδείο που συμβολίζει τον Πολιτισμό. Και τα 4 έχουν αξία μονάχα όταν συμβαδίζουν με τον Πολιτισμό. Αυτό υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει στους Έλληνες και θα μας οδηγεί. Σαν σύνθημα στην σημερινή εκδήλωση θα έβαζα το: Όταν ο αθλητισμός συναντάει τον Πολιτισμό. Χαίρομαι που σήμερα είναι εδώ η πόλη, η Περιφέρεια και όλη η Ελλάδα. Αυτή η στιγμή ξεπερνάει Συλλόγους. Και τότε, μπορεί η λέξη Μνημόνιο να είναι μια καλή λέξη».

idr103

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: «ΑΝΟΙΚΤΗ Η ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ…»

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης δήλωσε τα εξής στην τοποθέτησή του από το βήμα: «Για να είμαι ειλικρινής, όταν άκουσα για πρώτη φορά την συγκεκριμένη προσπάθεια μου φάνηκε πολύ καλό για να είναι αληθινό. Όταν όμως μου δόθηκε η ευκαιρία για να δω από κοντά τις εγκαταστάσεις διαπίστωσα με τα ίδια μου τα μάτια το τι ακριβώς συμβαίνει. Η συγκεκριμένη προσπάθεια έρχεται ενδεχομένως να αποκαταστήσει και ένα κράτος χρεοκοπημένο, που δυστυχώς ακόμη και όταν λειτουργούσε δεν προχώρησε σε αυτήν την κατεύθυνση. Πήραμε μια αθλητική διοργάνωση μεσαίου βεληνεκούς, τους Παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες, τους οποίους θα διοργανώσουμε σε δυο χρόνια. Πλέον, θα πρέπει να αποδείξουμε όλοι ότι μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας. Να συνεργαστούμε σε όλα τα επίπεδα και να πετύχουμε για τα παιδιά μας και γενικότερα για την τοπική κοινωνία. Συγχαρητήρια για αυτήν την συνεργασία. Εμείς σαν Πολιτεία θα είμαστε δίπλα σας σε θεσμικό επίπεδο σε ό,τι χρειαστείτε και η πόρτα της Γ.Γ.Α. θα είναι πάντα ανοικτή».

idr104

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ: «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΑΞΙΩΝ»

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας δήλωσε τα εξής: «Με τις τοποθετήσεις τους, οι δυο πρόεδροι έδωσαν την διάσταση του θέματος και έστειλαν, παράλληλα, μηνύματα προς όλους μας. Γνωρίζω και τους δυο συμπολίτες μας. Είναι αθόρυβοι, διακριτικοί και ουσιαστικοί. Σήμερα έρχεται μια πρωτοβουλία από τον ιδιωτικό χώρο, ένα ίδρυμα και ένας αθλητικός Σύλλογος ενώνουν τις δυνάμεις τους και απευθύνονται στη νεολαία. Σε μια εποχή κρίσης αξιών τέτοιες ενέργειες δίνουν απαντήσεις και λύσεις. Πρέπει να αλλάξουμε τα δεδομένα. Δεν μπορεί η περιοχή μας να σέρνεται. Το μήνυμα σήμερα είναι η υγεία που δίνει αυτή η συνεργασία».

idr105

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: «ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ»

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Γιώργος Βασιλακόπουλος δήλωσε τα εξής: «Δέχτηκα με μεγάλη χαρά την πρόταση που πήρα από δυο φίλους και συναγωνιστές. Στο μέτρο που εκπροσωπώ το ελληνικό μπάσκετ, εμείς είμαστε κοντά σας. Δυστυχώς η παγκόσμια αθλητική πραγματικότητα δεν είναι καλή. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση το πάντρεμα Πολιτισμού και Αθλητισμού. Πρέπει, όμως, να επαναπροσδιορίσουμε τις έννοιες. Τι σημαίνει Πολιτισμός; Πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεχτικοί».

idr106

ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: «ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑ»

Ο Αχαιός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ιάσων Φωτήλας δήλωσε τα εξής: «Συγχαρητήρια για το εγχείρημα, το οποίο πραγματώνεται σε μια περίοδο κρίσης. Όλο αυτό που έχει πετύχει μέχρι τώρα ο Προμηθέας οφείλεται στην αγάπη. Πιστεύω ότι η ομάδα θα πρωταγωνιστήσει στα σαλόνια της μεγάλης κατηγορίας. Είμαι υπερήφανος για την πόλη μου για τον ΝΟΠ, τον Απόλλωνα, την Παναχαϊκή και πλέον και για τον Προμηθέα».

idr107

ΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: «ΕΙΜΑΙ ΒΕΒΑΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ»

Ο βοηθός Δημάρχου επί Αθλητισμού, Τάκης Πετρόπουλος δήλωσε τα εξής: «Η προσπάθεια θα δείξει το έργο του Ιδρύματος Σταυροπούλου στην κοινωνία και θα βοηθήσει, παράλληλα, τον Προμηθέα να συνθέσει τους στόχους του σε επίπεδο παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού. Είμαι παιδικός φίλος του Πέτρου Συναδινού. Λόγω διαφορετικών ιδεολογικοπολιτικών αντιλήψεων η φιλία μας πέρασε από πολλά κύματα αλλά επέπλευσε. Επίσης, είχα την τιμή να δω τον γιό μου τον Γιώργο Πετρόπουλο να αποτελεί παίκτη του Προμηθέα, όταν η ομάδα άρχισε να αναπτύσσεται στις εθνικές κατηγορίες. Είμαι βέβαιος για την επιτυχία του εγχειρήματος. Από την πλευρά μας, σαν Δήμος, θα είμαστε δίπλα στην προσπάθεια».

idr108

ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ: «ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΟΡΑΜΑΤΑ»

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Πλάτωνας Μαρλαφέκας ανέφερε τα εξής: «Καταρχήν, συγχαρητήρια και από εμένα γιατί βρήκατε τις λύσεις για να προχωρήσετε στην συγκεκριμένη συνεργασία, παρακάμπτοντας τις όποιες δυσκολίες. Θέλω επίσης να καταθέσω μια ευχή: Τα οράματα και του Ιδρύματος και του Προμηθέα να συνεχιστούν και να πετύχουν 1000%».

idr109

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ: «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»

Τέλος, το λόγο πήρε ο Σταύρος Κουμπιάς, μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών: «Αυτές οι πρωτοβουλίες φέρνουν την ελπίδα. Καταφέραμε χρόνο με τον χρόνο να διευρύνουμε τη λειτουργία του Ιδρύματος, φτάνοντας στην σημερινή συνεργασία. Τέτοιες ενέργειες πρέπει να γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Όποια προσπάθεια σκοπεύει στην βοήθεια των νέων ανθρώπων είναι ελπίδα για την χώρα».

idr115

idr116

πηγή: promitheasbc.gr